รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01294 ::
 
 
 
 
 
 
ยกเลิกประกาศงานจ้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์จะขอยกเลิกประกาศงานจ้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ระยะที่ ๑
 
 
 
 

ประกาศยกเลิก...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 20 ต.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   574178 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61