รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01304 ::
 
 
 
 
 
 
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ขายแบบ : 5 ม.ค. 67 ถึง 12 ม.ค. 67
ยื่นซอง : 15 ม.ค. 67 ถึง 15 ม.ค. 67
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 16 ม.ค. 67
วันลงนามในประกาศ : 5 ม.ค. 67
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร ::
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522673 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61