รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01316 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่พักชั่วคราว สำหรับพลขับรถผู้บังคับบัญชา บริเวณอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างที่พักชั่วคราว สำหรับพลขับรถผู้บังคับบัญชา บริเวณอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 671,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 29 ม.ค. 67
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 29 ม.ค.67
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   498202 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61