รายละเอียด ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
 
 
 
:: 00018 ::
 
 
 
 
 


รอง ผบ.ทร. ตรวจความก้าวหน้าการตกแต่งสถานที่ ร้านกาชาดกองทัพเรือ ประจำปี งป.๖๑
พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รอง ผบ.ทร. และคณะฯ ตรวจความก้าวหน้าการตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในการออกร้านกาชาดของกองทัพเรือ ประจำปี งป.๖๑ ในการนี้ พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร.และผู้บริหาร ชย.ทร. ให้การต้อนรับฯ ณ สวนลุมพินี เมื่อ ๑๙ พ.ย.๖๑
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1908
 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1909
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   002307 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61