ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
หน้าหลักข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
     
ลำดับที่ รายการ
00025 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00024 อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00023 อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00019 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานเตรียมความพร้อมอู่แห้งหมายเลข ๒ อู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการซ่อมทำเรือพระที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก
00016 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00015 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00014 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00013 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00012 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00011 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคาร Utility Hall โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่)
00010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ
00009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงคลุมหน้ากองรักษาการณ์ หลังคาคลุมทางเดิน และโรงจอดรถ ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก
00008 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๑ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม จำนวน ๖ รายการ
00007 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00006 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
00005 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00004 ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
00003 ประกาศแผนจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ ๒ ฯ พื้นที่ สัตหีบ และพื้นที่ บางนา
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   002674 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61