รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00022 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ : 145,299,500.00
กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมอนุมัติให้ กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ดำเนินการจัดจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ในวงเงิน ๑๔๕,๒๙๙,๕๐๐ บาท
 
 
 
 
 

pan62

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1404
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   002676 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61