รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00024 ::
 
 
 
 
 
 
อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานเพิ่มเติมปรับปรุงอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เพิ่มเติม RAMP DROP OFF, NEW ROYAL LOUNGE, ขยายห้องเจ้าพระยา) เนื่องจากแบบและประมาณการไม่สอดคล้องกัน
 
 
 
 
 

canclepan62

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1222
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   002678 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61