รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00025 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 1.งานเพิ่มเติมปรับปรุงอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เพิ่มเติม RAMP DROP OFF, NEW ROYAL LOUNGE, ขยายห้องเจ้าพระยา) ในวงเงิน ๓๕,๕๕๙,๔๐๐ บาท
๒.งานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FAÇADE, ROOF, SOLAR CELL) ในวงเงิน ๑๗,๖๕๘,๕๐๐ บาท
 
 
 
 
 

pan62

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1228
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   002674 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61