รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00216 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ งาน
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างจ้าง : 11 ก.ค. 66
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ งาน
 
 
 
 
 

ประกาศเผ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 1645
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   090428 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61