รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00221 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เรื่อง
งบประมาณ : 1,500,000.00
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างจ้าง : 13 ธ.ค. 66
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามที่แนบ
 
 
 
 
 

ประกาศเผ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 1513
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   078553 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61