รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00208 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผลการสอบมีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการบรรจุ ในตำแหน่งอัตราที่ว่าง จำนวน ๕๙ นาย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   005112 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61