รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00209 ::
 
 
 
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และรายละเอียดการสอบ น.ท. น.ต. (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ชย.ทร.ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และรายละเอียดการสอบ น.ท. น.ต. (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดสอบในวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค.๖๖ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   005090 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61