ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
หน้าหลักข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
     
ลำดับที่ รายการ
00029 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ กบร.กร. (e-bidding)
00028 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00027 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโภชนบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00026 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้า และใบมีดดันดินด้านหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00025 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00024 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ให้ กชธ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00023 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ กงค.ชย.ทร. และ.กงย.ชย.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00022 e-bidding
00021 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00020 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00019 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังพัสดุ กองร้อยส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
00018 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ หมวดคลังอนุรักษ์ กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00017 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเขื่อน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ริมคลองยายหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00016 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กองคลังเชื้อเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00015 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00014 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00013 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพลศึกษามาตรฐานขนาด ๒๒ x ๔๘ เมตร ที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00012 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00011 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Utility Hall โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00010 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00009 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ที่ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00008 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ หอประชุมกองทัพเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00007 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00006 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
00005 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงคลุมหน้ากองรักษาการณ์ หลังคาคลุมทางเดิน และโรงจอดรถ ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก
00004 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00003 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00002 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ ๒ พื้นที่สัตหีบ
00001 บันทึกข้อมูล ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   002576 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61