รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00044 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารคลังพัสดุ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หอตากร่ม และอ่างล้างร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารคลังพัสดุ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หอตากร่ม และอ่างล้างร่ม
 
 

ร่างเอกส...
ร่างประก...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 1811
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077016 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61