รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00067 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง เช่าเวทีพร้อมปูพรม ขนาด 19x28 เมตร จำนวน 8 วัน ในการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ.2563 เป็นแบบถ่ายทอดสด (Live On Social Media) โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ เช่าเวทีพร้อมปูพรม ขนาด 19x28 เมตร จำนวน 8 วัน ในการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ.2563 เป็นแบบถ่ายทอดสด (Live On Social Media) โดยวิธีคัดเลือก
 
 

ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 0900
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077010 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61