รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00069 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ขนส่งขยะติดเชื้อCOVID-19 หอระบาด๑และ๒ รพ.อาภากรเกรียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ขนส่งขยะติดเชื้อCOVID-19 หอระบาด๑และ๒ รพ.อาภากรเกรียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 

ประกาศผู...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 1528
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077006 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61