รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00083 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๓
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศ ประกาศเชิญชวนงานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ประกาศเช...
เอกสารปร...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 1624
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   076997 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61