รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00011 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ร่วมงานวันอาภากร
น.อ.เอกธนา รัตนสุวรรณ รอง จก.ชย.ทร.(๑) ผู้แทน จก.ชย.ทร. และข้าราชการ ชย.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ ฐท.กท.
และ น.อ.หญืง นิภาวรรณ เนตรโรจน์ ผู้แทน จก.ชย.ทร. ร่วมบำเพ็ญกุศล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๑
 

 

 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 2128
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269462 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61