รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00026 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. เปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับ พคท.
พลเรือโท อรรถพร บรมสุข รองประธาน พคท. ประธานพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเสริม ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ทหารกองประจำการ ประจำปี งป.61 โดยมี พลเรือตรี อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. และคณะผู้บริหาร ชย.ทร. ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ สโมสร ชย.ทร. เมื่อ 11 มิ.ย.61
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 2321
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269457 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61