รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00038 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพเรือ
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพเรือ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ 2 (วังเดิม) เมื่อ 9 ก.ค.61
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269474 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61