รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00045 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สดุดีวีรชนในเหตุการณ์ ร.ศ.112
น.อ.ธีรพงศ์ หุตายน ผู้แทน ชย.ทร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สดุดีวีรชนในเหตุการณ์ ร.ศ.112 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ เมื่อ 13 ก.ค.61
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 1159
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269441 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61