รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00054 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. รับมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ ประจำปี งป.๖๑
พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. มอบรางวัลระดับดีเลิศให้แก่กรมช่างโยธาทหารเรือ เนื่องในงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี งป. ๒๕๖๑” โดยมี พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๑
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 1907
 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 1910
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269408 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61