รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00062 ::
 
 
 
 
 


ปิดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ชย.ทร.
น.อ.เอกธนา รัตนสุวรรณ รอง จก.ชย.ทร.(๑) เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานราชการ ในสังกัด ชย.ทร. ประจำปี งป.๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ส.ค.๖๑ ณ สโมสร ชย.ทร. เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๑
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธพงศ์ วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 0938
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269410 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61