รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00075 ::
 
 
 
 
 


จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีตักบาตรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2561 ณ กองทัพเรือ
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อ 13 ต.ค.61
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 1221
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269479 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61