รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00078 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร.ประชุมติดตามการเตรียมงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2561
น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.(2) ประชุมติดตามการเตรียมงานจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ชย.ทร. เมื่อ 24 ต.ค.61
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269456 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61