รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00085 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.ครั้งที่ 3
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า ปัญหาข้อขัดข้อง ของการบริหารสัญญา (1) งานจ้างปรับปรุงหอประชุม ทร. (2) งานปรับปรุงอาคารจอดรถ (เดิม) & ก่อสร้างอาคารจอดรถ (ใหม่) (3) งานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (4) งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการย้าย พัน สห.ทร.ฯ (5) งานปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา ณ ห้องประชุม ชย.ทร. เมื่อ 31 ต.ค.61
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269414 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61