รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00114 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. สักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติเสด็จเตี่ย
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. พร้อมด้วย ผู้บริหาร และข้าราชการ ชย.ทร. สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๒๓
ณ บก.ชย.ทร. เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๑
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 1210
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269455 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61