รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00125 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ
น.อ.ธีรพงศ์​ หุตายน นายทหารปฏิบัติการ กพ.ทร. ช่วยราชการ ชย.ทร. เป็นผู้แทน จก.ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือ​ ณ บก.อร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๙ ม.ค.๖๒
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269432 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61