รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00127 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.อ.สตางค์ ชุตาภา หก.กงฟ.ชย.ทร. เป็นผู้แทน จก.ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐๖ ปี ณ บก.สสท.ทร. เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๒
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269442 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61