รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00135 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. จัดการทดสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคคลทั่วไปที่เข้าทำการประเมิน (ภาคเช้า) โดยการทดสอบความรู้ ความสามารถตามสาขาอาชีพ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๑๗ อัตรา) ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ได้มี น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.(๒) และคณะกรรมการทดสอบฯ ได้จัดพิธีชี้แจงการสอบคัดเลือกและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนช่างโยธาทหารเรือ กวก.ชย.ทร. เมื่อ ๑ ก.พ.๖๒
 

 

 
 

 
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1201
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269447 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61