รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00141 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ของการบริหารสัญญา ชย.ทร. (ประจำเดือน ก.พ.๖๒)
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของการบริหารสัญญางานก่อสร้างของ ชย.ทร. ประจำปี งป.๖๒ เดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกับ จนท.ควบคุมงาน ณ ห้องประชุม ชย.ทร. เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๒
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269446 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61