รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00146 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ สนามที่ ๒
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. พร้อมด้วย พล.ร.ต.เอกธนา รัตนสุวรรณ ผทค.ทร.ช่วยราชการ ชย.ทร. น.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชูธงชัย รอง จก.ชย.ทร.(๑) เข้าร่วมและนำกำลังพล ชย.ทร. แข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ (จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที) สนามที่ ๒ "เหนือสุดดินแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา" ในการนี้ ชย.ทร. จัดส่งประเภททีม ระยะ Olympic ๓ ทีม ประเภทบุคคลสมัครใจ ระยะ Sprint ๑ นาย และทวิกีฬา Duoathlon ๑ นาย ณ บริเวณจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อ ๒ มี.ค.๖๒
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 1724
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269423 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61