รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00149 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. สัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๖๒
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ประธานพิธีเปิดสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๖๒ หลักสูตรกลยุทธ์พัฒนาการจัดทำแบบและประมาณการงานก่อสร้างของ ทร. และยกระดับการปฏิบัติงานของ ชย.ทร. ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมื่อ ๘-๑๐ มี.ค.๖๒
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 1948
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269472 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61