รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00151 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวัน สถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร. เป็นผู้แทน จก.ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.) ครบรอบ ๔๑ ปี ณ อาคาร บก.ทร.(วังนันทอุทยาน) เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๒
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269460 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61