รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00175 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. รับตรวจการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ งป.๖๒
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. น.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชูธงชัย รอง จก.ชย.ทร.(๑)/หน.คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วย น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.(๒) พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมรับตรวจการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี งป.๖๒ จากคณะตรวจประเมินผลการจัดการความรู้ของ ทร. ณ ห้องประชุม ยก.ทร.(วังนันทอุทยาน) เมื่อ ๑๔ พ.ค.๖๒
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 1920
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269421 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61