รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00184 ::
 
 
 
 
 






ชย.ทร. เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ สนามที่ ๓
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. พร้อมด้วย พล.ร.ต.เอกธนา รัตนสุวรรณ ผทค.ทร.ช่วยราชการ ชย.ทร. น.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชูธงชัย รอง จก.ชย.ทร.(๑) น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.(๒) น.อ.ก้องศักดิ์ ปรีดีคณิต หน.นฝอ.ชย.ทร. น.อ.สมหมาย แสวงกิจ ผอ.กอบ.ชย.ทร. เข้าร่วมและนำกำลังพล ชย.ทร. แข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ (จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที) สนามที่ ๓ "ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้ " ในการนี้ ชย.ทร. จัดส่งประเภททีม ระยะ Olympic ๕ ทีม ประเภทบุคคลสมัครใจ ระยะ Sprint ๑ นาย ณ ทัพเรือภาคที่ ๒ อ.เมือง จว.สงขลา เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๒
 

 

 
 

 
 
 

 




บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 1736
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269470 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61