รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00190 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ณ ห้องประชุม ชย.ทร. เมื่อ ๔ มิ.ย.๖๒
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 2219
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269468 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61