รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00202 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. จัดสอบเลื่อนระดับลูกจ้างประจำ ประจำปี งป.๖๒
น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.และประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับลูกจ้างประจำ กล่าวให้โอวาทและกำกับการสอบเลื่อนระดับลูกจ้างประจำ ประจำปี งป.๒๕๖๒ ซึ่งในปีนี้ ชย.ทร.ได้เปิดสอบเลื่อนระดับฯ เป็นช่างเทคนิคฯ ระดับ ๔ จำนวน ๑ อัตรา ช่างเครื่องจักรกล ระดับ ๓ จำนวน ๒ อัตรา และช่างซ่อมทำความเย็น ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา ณ ห้องเรียน รร.ชย.กวก.ชย.ทร. เมื่อ ๙ ก.ค.๖๒
 

 

 
 

 
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 2238
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269454 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61