รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00231 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ทรภ.3
ชย.ทร. เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สปช.ทร. กบ.ทร. ทรภ.3 อศ. ร่วมประชุมเพื่อให้หน่วยต่างๆ นำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ได้ข้อยุติแผนการปฏิบัติพร้อมกรอบระยะเวลาดำเนินการ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก ทัพเรือภาคที่ 3 โดยมี พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชย.ทร. เมื่อ 24 ธ.ค.62
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 1929
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269453 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61