รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00236 ::
 
 
 
 
 


พิธีประดับเครื่องหมายยศ
16 ม.ค.63 พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนในสังกัด ชย.ทร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ณ ห้องวิสสุกรรมสรรค์ ประกอบด้วย
1. พ.จ.ต.ณวุฒ คงสวัสดิ์ เป็น พ.จ.ท.
2. จ.ต.อำนาจ สหุนิล เป็น จ.ท.
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 2121
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269431 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61