รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00253 ::
 
 
 
 
 


พิธีปลดทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน
พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล จก.ชย.ทร.ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีปลดทหารกองประจำการทีจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน
ใน 1 พ.ค.63 จำนวน 4 นาย ประกอบด้วย
1. พลฯ รพี โพธิ์พันธุ์
2. พลฯ พัลลภ อารยะสุวรรณ
3. พลฯ ณัฐดนัย ม่วงหมี
4. พลฯ วรุฒ อากาศวิภาต
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 ณ ห้องวิสุกรรมสรรค์
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269486 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61