รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00255 ::
 
 
 
 
 


ตรวจความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง บ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง บ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 4 หลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและผู้รับจ้าง (หจก.ส.สินนรา พาณิชย์) ณ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 7 พฤษภาคม 2563
 

 

 
 

 
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธพงศ์ วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 0939
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269412 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61