รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00257 ::
 
 
 
 
 


ตรวจความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ
พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ตรวจความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อ 7 พฤษภาคม 2563
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธพงศ์ วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 0952
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269422 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61