รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00259 ::
 
 
 
 
 


ร่วมแบ่งปันความสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค มาเติม"ตู้ปันสุข"
นาวาเอก สมศักดิ์ เที่ยงแท้ หัวหน้ากอง กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมแบ่งปันความสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค มาเติม "ตู้ปันสุข" เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๓
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : จ.ท.ธีรภัทร์ แสงงาม วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 0943
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269433 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61