รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00271 ::
 
 
 
 
 


พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พลเรือตรีพิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมด้วยรองเจ้ากรม หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ ห้องวิสสุกรรมสรรค์ กองบังคับการกรมช่างโยธาทหารเรือ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : จ.ท.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 1854
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269426 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61