รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00273 ::
 
 
 
 
 


พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมด้วย หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องวิสสุกรรมสรรค์ กองบังคับการกรมช่างโยธาทหารเรือ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : จ.ท.ธีรภัทร์ แสงงาม วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 1024
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269438 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61