รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00276 ::
 
 
 
 
 


นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เข้ารับประทานเข็มพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุธนารีนาถ
นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นผู้แทน เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เข้ารับประทานเข็มพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุธนารีนาถทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นางวิสาขา หงสนันทน์ พระญาติเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน เมื่อ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธพงศ์ วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0903
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269487 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61