รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00281 ::
 
 
 
 
 


น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.บรรยายสรุปการใช้โปรแกรมติดตามงานจัดจ้างและโปรแกรมการบริหารงานของ ชย.ทร.
น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร. พร้อมด้วย น.ท.เกรียงไกร เตโชเวโรจน์ และ น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ ได้บรรยายสรุปการใช้โปรแกรมติดตามงานจัดจ้างและโปรแกรมการบริหารงานของ ชย.ทร. ให้กับ พล.ร.อ. ช่อฉัตร กระเทศ รอง ผบ.ทสส. รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางในการนำไปใช้ติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง ของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ. สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. เมื่อ 1ธ.ค 63
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269444 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61