รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00296 ::
 
 
 
 
 


พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล จก.ชย.ทร. รับมอบฉากกั้นสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙(COVID-19)
พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล จก.ชย.ทร. รับมอบฉากกั้นสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙(COVID-19) จากคุณพสุ รัศมิทัตรองประธานบริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด ในเครือ บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 ณ บริเวณหน้า บก.ชย.ทร. เพื่อนำมาใช้เป็นฉากกั้นใน โรงพยาบาลสนามที่สนามกีฬาภูติอนันต์ 2 บางนา
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 1939
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269440 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61