รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00297 ::
 
 
 
 
 


กรมช่างโยธาทหารเรือร่วมกับหน่วยข้างเคียงบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
กรมช่างโยธาทหารเรือร่วมกับหน่วยข้างเคียงบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
วันนี้ ( 13 พ.ค.64 ) เวลา 0900 พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือและสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ บริจาคโลหิต ในโครงการ กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19 ณ สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 49 ยูนิต หรือประมาณ 22,050 CC
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 2120
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269478 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61